Podmioty wpisane do KRS Tutaj można bez żadnego problemu zamówić każdy dokument z rejestru KRS, OPP, RDN (Krajowego Rejestru Sądowego, Organizacji Pożytku Publicznego, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych), zamówiń raport o każdym podmiocie, podjąć decyzję o współpracy z kontrahentem

Sprawdzenie pozycji kontrahenta lub konkurencji, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, nie stanowi żadnego problemu i nigdy nie byńo tak łatwe. Dzięki Nam można łatwo i szybko sprawdzić każdy podmiot gospodarczy funkcjonujńcy na zasadach KRS.
Weryfikacja firmy po numerze NIP Weryfikacja firm po numerze REGON             NiP weryfikacja lub ReGON to kompletne informacje o każdym podmiocie jaki funkcjonuje w polskiej gospodarce. Raport taki zawiera podstawowe informacje o podmiocie / przedsiębiorcy. Usługa jest podobna do powyższej ReGON jednak tutaj wyszukanie / weryfikacja następuje po numerze NIP W zależności od tego jakie informacje już Pa}stwo posiadają na temat podmiotu można wybrać ReGON lub NiP weryfikacja. Informacje uzyskane z raportu to: dane adresowe dane rejestrowe nazwę i nazwiska NIP / REGON rodzaj formy prawnej rodzaj formy własnońci numer PKD numer nadany przez organ rejestrowy daty wpisu do rejestru numer telefonu - opcja adres e-mail - opcja pełnomocnik - opcja
Dokumenty wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uznawane są przez wszystkie instytucje / urzędy państwowe, podmioty gospodarcze. Posiadają pełną moc prawną !
Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego to wiarygodna informacja o podmiotach funkcjonujńcych w Polskiej gospodarce.
Odpisy, zaświadczenia, wyciągi zawierają szereg istotnych i przydatnych informacji o konkurencji czy o kontrahencie.
Dzięki eKRS.pl można bez żadnego problemu zamówić każdy dokument z rejestru KRS - Krajowego Rejestru Sądowego.
Sprawdzenie pozycji kontrahenta lub konkurencji, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z eKRS.pl nie stanowi żadnego problemu i nigdy nie było tak łatwe.
Dzięki eKRS.pl można łatwo i szybko sprawdzić każdy podmiot gospodarczy wpisany do KRS.
.
Raport o firmach z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metoda uniknięcia póniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należnońci od dłużnikńw.

eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodnośń i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta.

eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, etc) weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku wspłpracy jak również minitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. Dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdania finansowe z KRS

eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, etc) weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku wspłpracy jak również minitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. Dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kopie akt podmiotńw wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego Dzięki usłdze KRS KOPIA możesz zamówić kopie akt rejestrowych dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.
Otrzymujesz kompletną teczkę danego podmiotu (wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS - akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji).

Osoby wpisane do Krajowego Rejestru Sńdowego eRaport o osobie z KRS

Za pomocą usługi eRaport o osobie z KRS możesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.

Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby a otrzymasz eRaport o osobie z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego.
kto z kim w KRS eRaport o osobie z KRS

Za pomocą usługi eRaport o osobie z KRS możesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.

Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imiń i Nazwisko osoby a otrzymasz eRaport o osobie z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego.
Jednoosobowe działalności gospodarczeedgnet jest internetową ewidencją osńb fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Edgnet jest usługą jawną - to znaczy iż mogą z niej korzystać wszystkie osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego (jednym słowem każdy).
CEIDG dziańalnońń gospodarczaDokumenty z edgnet to wiarygodna informacja o podmiotach funkcjonujących w Polskiej gospodarce na zasadach wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zaświadczenia z edgnet to wiele istotnych i przydatnych informacji o konkurencji czy o kontrahencie. Dokumenty zamawiane przez edgnet wydawane sń przez stosowne urzędy i uznawane są przez wszystkie instytucje / urzędy państwowe, podmioty gospodarcze. Posiadają pełną moc prawną !
Odpisy, zaświadczenia z RZZastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.
Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała sią własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi włańciciela rzeczy.
Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.
Zanim zdecydujemy się na taki wydatek, warto taką rzecz sprawdzić właśnie w Rejestrze Zastawów. Może okazać się później, że osoba, która rzecz nam sprzedała sama kupiła ją na kredyt, a zabezpieczeniem spłaty kredytu mógł być zastaw rejestrowy ustanowiony na tej rzeczy. Zastaw obciąża rzecz niezależnie od tego, kto stanie się jej kolejnym właścicielem.
Raporty wiarygodności płatniczej z Biura Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor

   
 
 

teleBIG to Ogńlnopolska Telefoniczna Biznesowa Informacja Gospodarcza

Dzięki teleBIG można uzyskać wiele informacji o podmiotach funkcjonujących w polskiej gospodarce.

 1. Sprawdzisz/wyszukasz firmę po numerze NIP
 2. Sprawdzisz/wyszukasz firmę po numerze REGON
 3. Sprawdzisz/wyszukasz firmę po numerze KRS
 4. Sprawdzisz/wyszukasz firmę po nazwie
 5. Wyszukasz firmy po numerze PKD
 6. Wyszukasz firmy po kodzie pocztowym
 7. Wyszukasz firmy po miejscowońci
 8. Wyszukasz firmy po wojewńdztwie
 9. Wyszukach firmy po numerze PKD
  • Poznasz Dane adresowe
 10. Adres firmy
 11. Adres www - możliwe
 12. Adres email - możliwe
 13. Telefon - możliwe
 14. Datę powstania podmiotu
 15. Informacjń o akcie notarialnym założenia podmiotu lub statucie
 16. Datę wpisania do KRS
 17. Formą prawną podmiotu
 18. Organ rejestrujńcy podmiot - jaki sąd
 19. Przedmiot działalności - oraz numery PKD
 20. Czy jest OPP - organizacjń pożytku publicznego
  • Sprawozdania finansowe
 21. Informacja o sprawozdaniach finansowych - za jakie lata
  • Dane wspólników i zarządu
 22. Wspólników podmiotu oraz ich udziańy oraz numery PESEL
 23. Kto jest uprawniony do reprezentowania podmiotu - podpisywania umów i zobowiązań
 24. Kto jest w zarządzie podmiotu i jaką pełni funkcję
 25. Datę urodzenia osoby figurujńcej w zarządzie oraz jej numer PESEL
 26. Powiązania osobowe - w jakich podmiotach figuruje dana osoba z zarządu
 27. Historia zmian w zarządzie podmiotu
 28. i więcej

Opłata za minutę połączenia wynosi 3.46 pln (4.26 brutto)